150 TL VE ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ
Bize Ulaşın
Ana Sayfa Hakkımızda Hesabım Sepetim
Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları

Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları

  • 60,00 TL

    64,00 TL
Yayınevi:
Envar Neşriyat
Kategori:
Nur Kütüphanesi
Sayfa Sayısı:
1019
Ebat:
17,5x24,5cm

Eser Hakkında

Risale-i Nur Külliyatında geçen âyet, hadis ve haberlerin tesbitleri, delilleri, mealleri.

TAKRİZ

Elinizdeki kitap, bir ihtiyacı karşılamak için yazılmıştır. Bu ihtiyaç uzun zamandan beri kendini hissettirmekteydi. Şöyle ki: Risale-i Nur Külliyatı'ndaki âyet ve hadîslerin mealleri, şerhleri, nüzul sebepleri, Külliyatta içinde geçtiği mevzu ile alâkası v.b. noktalar okuyucunun merakım mûcib olmaktaydı.

Bu ihtiyaca cevap vermek için bazı kimseler, bilhassa hadîsler ile ilgili olarak toplama ve tahriç faaliyetlerine başlamışlardı. Bunlardan birisi de bendim. Bu gaye ile bazı hazırlıklar yaptım ve hattâ çalışmalara da başlamıştım. Fakat sayın müellifin çalışmalarını görünce, takdir ettim ve bu konudaki çalışmalarımı bıraktım.

Kitab üç kısımdan meydana gelmiştir ve her kısım ayrı bir ihtiyacı karşılamak­tadır. Şöyle ki:


A) Âyet-i Kerimeler;

a) Külliyatta geçen âyet-i kerimelerin tam metinlerini öğrenmek bir ihtiyaç olabilir. Çünki bazen âyetin tamamı değil, ancak bir kısmı, hattâ bir tek kelimesi Külliyata alınmıştır.

b)  Ayrıca hangi sûrenin hangi âyeti olduğunu tesbit etmek ve âyetin başım ve sonunu bilmek de mevzuu daha iyi kavramak için bir metod ve bir kolaylıktır.

c)  Diğer taraftan ilmî araştırma yapmak isteyenler, o âyetin nüzul sebebini v.b. bilgilere de ihtiyaç duyacakları için, âyetin künyesi onlar için daha da önemlidir.

Hattâ aynı âyetin, birkaç defa ve farklı mevzularla ilgili olarak zikredilmesi sebebiyle, o âyetin genişçe bir mânasını öğrenebilme için böyle bir fihrist önemlidir.

Kısacası, Külliyattaki âyetlerin sûresi, numarası v.b. bilgileri öğrenme ihtiyacı, o konu ile ilgilenenler, hususan ilmî araştırma yapmak isteyenlerin karşısına sık sık çıkmaktadır.


B) Hadîs-i Şerifler;

 İkinci olarak, Külliyatta geçen hadîsler ile ilgili olarak şu ihtiyaç söz konusu olmaktadır:

1)  Herşeyden önce bu hadîs hangi muteber ve mevsuk kitapta yer almaktadır sorusu karşımıza çıkmaktadır. Çünki çoğu defa, adı geçen hadîsin, muteber kitaplarda, bilhassa muteber hadîs kitaplarında yer almadığı ve bu sebeple uydurma" mevzu" olduğunu zan ve iddia edilmektedir. "Zan" diyorum çünkü, bazı kimseler bu hadîsin, kendi bildikleri bazı kitaplarda yer almadığı veya bu hadîsin kendi akıllarına uygun olmadığı için "mevzu", yani uydurma olduğunu ileri sürmeye cesaret etmektedirler.
 

Kitap, bu konudaki ihtiyacı karşılamak için şöyle hareket etmiştir:

Herşeyden önce Külliyatta yer alan hadîslerin genel bir listesi verilmiştir. Daha sonra bu hadîslerin yer aldığı kitaplardaki ifadeler işaret edilmiş ve varsa, aradaki siga farkları belirtilmiştir.

Adı geçen kitaplar İslâm âlimleri tarafından yazılmış olup, asırlarca İslâm dünyasında müslümanların, ve hattâ gayr-ı müslim araştırmacıların itimad ve takdirlerini kazanmış bulunmaktadır.

Daha sonra Külliyatta geçen bir hadîsin belli başlı meşhur ve mevsuk kitaplardan hangisinde yer aldığını göstermiş bulunmaktadır.
 

2) Meşhur ve mevsuk bir kitapta yer almakla beraber, acaba o hadîs sahih midir? sorusuna verilecek cevap da bir ihtiyaçtır.

Sayın müellif bu ihtiyaca cevap vermek için de şöyle hareket etmiştir:

a) Hadîs ilmi hakkında, kitabın baş kısmında geniş bir bilgi sunulmuştur. Bu kısımda hadîs ilmi sahasında genellikle önemli olduğu kabul edilmiş noktalar açıklığa kavuşturulmuştur.

b) Sahih, zayıf, âhad ve mevzu v.b. hadîs mefhumları ele alınmış ve bunlar hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Burada yeri gelmişken belirtelim ki; müellif, hadîs ilmi hakkında bu iki ana mevzuu ele aldıktan ve bu sahada meşhur ve muteber kitaplardan bilgiler aktardıktan sonra, Külliyatta yine bu mevzularda yer alan ifade ve kısımlara da yer vermiştir. Böylece Külliyat'ın hadîs ilmi hakkındaki ifadelerinin ve pasajların bir kısmım bir araya getirmiş bulunmaktadır.

Neticede görülmektedir ki, Külliyatta bu mevzudaki ifadelerin tamamı, hadîs ilmi mütehassıslarının senelerce üzerinde ittifak ve beyan ettikleri esaslar ile hemâhenktir.

Meselâ: "Mevzu hadîs"in, mânasının yanlış olmadığı belki metninin hadîs olmadığı yolundaki Külliyat müellifinin beyanı, aynen muteber hadîs âlimleri tarafından kabul ve ifade edilmiş bulunduğu açıkça görülmektedir. Buna benzer diğer bazı noktalarda daha, Külliyattaki ifadeler ile hadîs ilminin ehli ve mütehassısların beyanları arasında ayniyyet vardır.

c) İslâm dünyasında mevsuk ve muteber kabul edilmiş hadîs kitaplarının bir çoğu değil, hemen hepsi kullanılmıştır. Yani bunlar taranarak Külliyat'ta yer alan bir hadîsin bunlarda bulunduğu yer belirtilmiştir.


3) Adı geçen hadîsin rivayeti ne kadar kuvvetlidir, kimler tarafından rivayet edilmiştir v.b. soruları, yani ihtiyacı da kitapta cevaplandırılmıştır.

4) Bölümde ayrıca hadîs olmayıp da kelâm-ı kibar denilen, İslâm dünyasında meşhur zevatın (Hz. Ali R.A., Ebu Hanife v.b.) söz ve ibarelerine de yer verilmiştir. Bunların bir kısmı zamanla hadîs zannedilmiş ve bu. niyetle kullanılagelmiştir. Kitabın ikinci kısmında müellif, bu söz ve ibarelerin tahricini yapmış, kime ait olduğunu belirtmiş, böylece şüphe ve tereddütleri gidermiştir.


C) Ebced ve Cifır İlmi;

Kitabın üçüncü kısmı, Külliyat'ta zaman zaman geçen İlm-i Ebced ve İlm-i Cifir hakkında merak edilen noktalar ile ilgilidir. Kitapta bu iki ilim hakkında da bilgiler verilmiştir. Bilindiği gibi, Külliyatı mütalâa edenler arasında bu iki ilmin mahiyeti ve bu ilimler ile meşgul olanların kimler olduğu, merak konusu olmuştur ve olmaktadır.

Yorumlar (0)

Yorum Yap

    Kötü           İyi