150 TL VE ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ
Bize Ulaşın
Ana Sayfa Hakkımızda Hesabım Sepetim

Hakkımızda

Ey Mübarek ve Çok Sevgili Kardeşlerimiz..!

Mensup olduğumuz mukaddes dinimiz hakkında, kâfi derecede bilgi edinmemiz ve istikbalimizi ve ebedî saadetimizi temin edebilmemiz için dinî bir eser.. Hem de bu asrın azgınlaşmış ve önüne geçilmesi pek güçleşmiş küfrî ve gayr-i ahlâkî cereyanlarından kurtaracak nurlu ve ışıklı bir eser ararken; nihayet Cenab-ı Hakkın lütuf ve inâyetiyle bize ihsan edilen Nurlu Eserleri bulduk ve okuduk.. Bu Nurlu Eserlerin, birer harika-i zaman olduğunu idrak ettik. Çünki Nurlu Eserler; kararan kalbleri hidayet nuruyla aydınlatan ve biz biçareleri zulmetten nura, dalâletten hakikate, dünya ve âhirette saadet ve selâmete kavuşturacak bir mürşid-i ekmel ve mürebbi-i âzamdır.

Biz âcizleri böyle Nurlu Eserleri okumak şerefiyle müşerref kılan Cenab-ı Hakka binler, yüzbinler defa hamd ü senâ ediyoruz.. Bütün dünyanın hasret ve ümitle beklediği ve nurundan istifade etmek için can attığı, böyle bir hazine-i ilmiyeyi bizlere okumayı nasip eden o Hâlik-ı Zîşana teşekküren âhir ömrümüze kadar secdeden başımızı kaldırmasak yeridir.. Temenni ediyoruz ki, Cenab-ı Hak bizleri Nurlu Eserlerden ve sevgili Üstadlarımızdan ebediyyen ayırmasın.. Âmin, âmin, âmin..

O nur kaynaklarından fışkıran, o serapa feyiz ve hikmetler saçan Nurlu Eserler; hislerin, fikirlerin ve bilhassa alevler içinde yanan ruh ve vicdanların ezelî ve ebedî ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi.. Onları dalga dalga boğucu karanlıklar muhitinden, ter temiz ve pırıl pırıl nur ufuklarına çıkarmıştır..

Hakikaten irşad edip ıslah etme mahiyetindeki bu Nurlu Eserler, bütün sınıflara ve cemaatlere daima mazhar-ı takdir oluyor.. Kim görse, istihsan eder.. Tenkide mâruz olacak eserler değil.. Fakat derecât-ı takdir, derecât-ı fehim gibi mütefavit ve müteaddittir.. Herkes derece-i fehmine göre, takdir edebilir..

Kur'an ve îman hizmeti için, her bir fedakârlığı yaparak; Mâruz kaldığımız ve giriftar edildiğimiz maddi-manevi çok zorluk ve sıkıntılara karşı son derece sabır ve tahammül ettik.. Din ve İslâmiyet düşmanlarının türlü kılıklarda ve sahalardaki şiddetli tazyiklerine rağmen, vazifemizden asla vazgeçmedik.. Ve nihayetinde böylesi âli ve saadet-i dâreyne kâfi ve vâfi Nurlu Eserleri biraraya getirerek istifadelerinize arzediyoruz..

Dellallığını yapmak üzere, bu Nurlu Sitede satışını yaptığımız; böylece istifadeye medar olmasını dua ve temenni ettiğimiz bu Nurlu Eserleri, birkaç defa sırf kendi hesabımıza mütalâa ettik ve etmeye de devam edeceğiz.. Okuyacak ve okunması icap edecek mahdut zevâtın da, mesafeleri aşıp onlara ulaştırmak suretiyle inşaallah istifadesine çalışacağız.. 

Bu Nurlu Eserler hem okşamak, hem korkutmak gibi iki zıt tesiri hâizdir. İnsanlara bu iki vasıtadan birinin müessir olacağı da şüphesizdir.. İşte bu hakikati göz önünde bulunduran şerâit-i imandaki esaslara müşabih bir tarzda, Kur’ân-ı Hakîmin tilmizlerini, hâdimlerini ve müşterilerini hakikaten derhatır ediyor ve aldanmamaları için lazım olacak hakikatleri içerisinde barındıran Nurlu Eserleri; siz değerli kardeşlerimizin istifadelerine arz etmiş oluyoruz.. 

Evet Sevgili, Kıymettar Kardeşlerimiz..! 

Bu Nurlu misilsiz Eserler, insanların her iki cihan saadetine mani olan ve olacak maddi-manevi türlü şübehatlarını izale ettiğine ve şüpheleri davet edecek karanlık bir nokta bırakmadığına kat’i bir kanaatle îman ettiğimiz gibi.. İletişimde olup, temas ettiğimiz kardeşlerimizden ve mütalâasında bulunan zevattan; bu kanaatimizin umumen tasdik edildiğini işitip anladığımız zaman, her tarafımızı meserret kaplayarak ulvi bir sevinç hissediyoruz..

Burada teşhir edip sergilenen Nurlu Eserleri, dikkatle anlayarak okuyan veya dinleyen; bilâ istisna dinli, dinsiz, âlim, cahil herkes İslâmiyetin esası olan imanın altı şartını tamamen diliyle ikrar ve kalbiyle tasdik etmekle beraber.. İmanını muhafaza, İslâm’ın binası olan namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, zekat vermeyi, kelime-i şehadet getirmeyi kendine vazife-i asliye bilecektir.. Nurlu Eserlerin okunması ve neşredilmesiyle beraber; çalışan ferdler, cem’iyetler, milletler, devletler dünyevî ve uhrevî fenalıklardan kurtulacak ve zulmetten nura çıkacak, saadet ve selâmetlerini temin edeceklerdir..

Bu Nurlu Eserlerin, bu milletin ve bu vatanın ve bu memleketin; hem dünyevî, hem uhrevî bir medar-ı saadeti ve emn ve emniyeti olacağına bütün ruh-u canımızla iman edip niyaz ediyoruz..

Memleketimizde, hak ve hakikatı anlamak ve onun namına hareket etmek isteyen münevver insanlarımız bulundukça; bu kahraman ve fedakâr milletimizin bir ân evvel yükseleceğine, Nurlu Eserlerde havi olan hakikatların çok kısa bir zaman içerisinde bu mübarek insanları aydınlatacağına kat’î kanaatımız vardır.. 

Bir zamanlar İslâmiyete bayrakdarlık etmek suretiyle dünyayı titretmiş ve en ileri medeniyet seviyesine yükselmiş bulunan kahraman, mübarek bir ecdadın torunları olarak; hak ve hakikat müdafii, fazilet ve feyiz kaynağı Nurlu Eserler ailesini, her daim keyfiyet üzere çoğaltmaya ve genişletmeye azm-u cehd edeceğiz inşaallah.. 

Siz değerli kardeşlerimiz; var olun, sağ olun.. Dualarınıza her daim muntazır olmakla birlikte, kalben, ruhen ve aklen her daim ve hakikaten beraber olacağız inşaallah.. İmanımız, ümidimiz yüksektir.. Elimizde, sahib olduğumuz Nurlu Eserlerin en yüce düsturları sayesinde; istikbalin nurlu ufuklarına doğru, en derin bir hızla yürüyoruz.. 

Verdikleri Nurlu Eserlerle; Vatana, millete ve gençliğimize ve âlem-i İslâma en mukaddes bir iman hizmetini yapan.. Beşerin bitip tükenmek bilmeyen maddi-mânevî ihtiyacını karşılayacak derecede harikulâde ve muazzam bu Nurlu Eserler yazarlarına da, hassaten teşekkürü bir borç biliyoruz.. Minnettarız.. Ve bu Nurlu kalemler sahiblerini hassaten tebrik ediyoruz..

Allah’tan  hepimize hayırlı muvaffakiyetler diler, içten sevgi ve selâmlarımızı sunarız..